Laerskool Impala - Die spogskool met ryk tradisies  

                                                           

Dink aan enige welbekende Hoërskool in SA en u Koppel dadelik een of ander bekende tradisie aan daardie skool eie aan die skool. Laerskool Impala is DIE skool met die rykste tradisies, nie alleen in Kempton Park nie maar beslis aan die Oos-Rand.

Die skool se CSV en jaarlikse kerkdiens is ‘n tradisie eie aan ons Impies. Elke fase kom een keer per maand bymekaar vir lofaanbidding. Tydens hierdie tradisie trek die Impies spesifieke CSV klere aan en die lofprysing word hanteer deur toegewyde personeel wat hul CSV temas aktueel voorberei vir die Impies.

Laerskool Impala se bidkamer is die gons van die skool. Dit is een van die “stilste” plekkies in die skool met die meeste wat gesê word. Mammas van die skool beman die bidkamer en assisstente wat bekend staan as ons Aqua leiers help die Impies met spesifieke gebedsversoeke. Hierdie spesifieke tradisie versorg die Impies se geestelike en begrens ons kindertjies teen die vyandige aanslae van Satan.

Elke skooldag word ge-open met voorlesing en gebed wat hanteer word deur die skool se prefekte. Die afsluiting van die akademiese dag word gedoen met gebed ook deur ons prefekte.

Dit is baie duidelik dat elke Impie weet WIE sy Skepper is en waar sy krag vandaan kom. Sonder geloof het geen persoon anker in die lewe nie. Die Impies se ryke tradisie van Christen wees is meer as net ‘n bemarkingstratigie. Die Impies se ryke tradisie van Christen wees is ‘n leefwyse van loofprysing en danksegging.

Laerskool Impala word in Kempton Park gesien as `n gebalanseerde skool wat sy Christenskap uitleef, hoë akademiese prestasies nastreef, `n verskeidenheid buitemuurse geleenthede vir ons leerders bied en leerlinge op die gebiede van leierskap laat uitstyg.

Die puik toegeruste Gr R sentrum met `n bekwame span personeel lê die fondament vir ons Impies. Hier kry ons Impies die geleentheid om aan te pas in `n skool wat legio buitemuurse aktiwiteite aanbied. Die leerders in die grondslagfase word in klein klasgroepe onderrig om individuele aandag te bevorder.

Impieland skep die ideale akademiese atmosfeer waar vakkundige personeel die grondslag lê en die nodige ondersteuning kan bied sodat ons leerders selfstandig, akademies optimaal kan groei in elke spesifieke vak wat gerig is op toekomstige beroepskeuses.

Die Impies dank die HEER vir die voorreg om Sy liefde as ryk tradisie te mag leef.