• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Laerskool Impala het in Augustus 1965 op Kempton Park se horison verskyn as die derde Afrikaanse Laerskool van Kempton Park. Die eerste personeel en die leerlinge wat in die dorre, droeë Augustus van 1965 die eerste voetspore op Impala se stowwerige skoolterrein gegee het, sou ons nie kon droom dat daardie terrein wat soos `n omgeploegde mielieland gelyk het, die Spogterrein sou word wat dit vandag is nie. Inderdaad het hulle die eerste tree gegee in die suksesverhaal van Laerskool Impala.

Die vyf dekades van die skoolgeskiedenis word elkeen gekenmerk deur baie uitstaande hoogtepunte. Daar is tog in elke dekade `n hoogtepunt wat vlak in die Impies, van daardie dekades, se geheue lê.

DEKADE - 1966 - 1975

Die skool kom tot stand met 16 personeel en 505 leerlinge. Geleë langs `n groot Swartwattelbos, staan die skool as die Bosskool bekend. Op 3 Desember 1966 word die skool na die Impala vegvliegtuig vermoem. Ons bring hulde aan ons eerste voltydse Hoof, Mnr George Hauptfleish.

DEKADE - 1976 - 1985

In die dekade word die oprigting van die pawiljoen beplan met `n bedrag van R6600 en 11 sent. in die pawiljoenfonds. Op 17 Maart 1978 word die pawiljoen, wat teen `n koste van R11 720 deur Matsteel opgerig, ingewy. Die pawiljoen is die simbool van die ontwikkeling van Impala se sportfasiliteite. Ons bring hulde aan ons tweede Hoof, Mnr Johan Kruger.

DEKADE - 1986 - 1995

In die dekade betree Impala die eeu van die rekenaartegnologie deur die skenking van R80 000 se rekenaars deur BAS 4. Die sentrum maak Impala die eerste Afrikaanse medium Laerskool in Kempton Park waar leerlinge rekenaar ondersteunende onderrig ontvang. Ons bring hulde aan ons derde Hoof, Mnr Thys de Beer.

DEKADE - 1996 - 2005

Die dekade word uitgebeeld deur die Impala Silwer Valk Vegvliegtuig wat deur Atlas vliegtuigkorporasie in Impala se voortuin opgerig is. Die vegvliegtuig is deur DR. Ermano Bazzachi van Italië ontwerp. Die vervliegtuig siboliseer die skool se leuse: "Vinnig en vlytig". Ons bring hulde aan ons vierde Hoof, Mnr Johan Bouwer.

DEKADE - 2006 - 2015

Die dekade plaas die fokus op voorskoolse onderrig. Die Gr R sentrum word in 2009 gestig in `n tydelike klaskamer en groei van `n beskeie 28 leerlinge tot `n Spog Graad R Sentrum, Stralejakkers, met 182 leerlinge in 2015. Die skool se Christelike Afrikaanse karakter word gevestig. Ons bring hulde aan ons vyfde Hoof, Mnr Theo Gouws.

Impala se geskiedenis oor die vyf dekades word op pragtige gedenkborde in die voortuin van die skool uitgebeeld.

Die Hoof en personeel van Laerskool Impala spreek hulle opregte dank uit teenoor die borge van ons pragtige gedenkborde:

1966 - 1975 : Christiaan en Charné Fourie

1976 - 1985 : CBC Office Automation Horison (PTY) Ltd

1986 - 1995 : Wilpro Printers (011 973 3295)

1996 - 2005 : MGC EXPRESS CC (Lugvaartmaatskappy)

2006 - 2015 : Bernelee, Ashleigh, Matthew Doster

 

 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF