• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Ons leef in `n tyd waar misdaad hooggety vier, waar kinders nie meer in die straat kan fietsry nie, waar mense en eiendom agter hoë mure en elektriese heinings verskuil word. Skole is sagte teikens vir misdaad waar inbrake en misdrywe teen kinders `n hoë risiko geword het.

Laerskool Impala het sedert 2014 navorsing gedoen oor die impak van sekuriteitskameras by ander skole en privaat maatskappye. Aanvanklik sou slegs 16 kameras op strategiese plekke op die skoolterrein geplaas word. Die areas wat ge-oogmerk was vir die kameras was stoepe, trappe, toegangshekke en `n paar plekke waar soms boeliegevalle voorkom.

Mnr Louis Janse van Rensburg het Laerskool Randhardt in Alberton besoek as deel van sy navorsing. Die impak van die kameras by Randhardt het egter sy opinie verander. Mnr Janse van Rensburg het met groot opgewonderheid aan die Hoof teruggerapporteer dat die skool ernstig moet kyk om ook kameras in die klasse, speelterrein en sportvelde te installeer. Die beheerliggaam het die voorstel goedgekeur. Mnr Martin Bester, Hoof van veiligheid op die Beheerliggaam en Mnr Janse van Rensburg het `n voorlegging aan die Beheerliggaam gedoen. Multicomm het die kontrak gekry en daar is tans 120 kameras op die terrein en klaskamers.

Impala het ook `n ooreenkoms met die sekuriteitsmaatskappy MML om `n aantal strategiese kameras aan die reaksiemag te koppel en 24/7 te monitor. Die kameras kan lewendig gemonitor word en daar kan direk uit die kantoor met die personeel en kinders in die klasse gepraat word. Klank is beskikbaar op al die kameras in die klasse. Die kameras is bewegingsensitief en maak net opnames wanneer daar beweging plaasvind. Beeldmateriaal wat opgeneem word, is ongeveer ses weke na die opname beskikbaar. "Video insetsels" van insidente wat ondersoek word, word veilig op `n stokkie bewaar. Mnr Gouws, Mnr Janse van Rensburg en die Gr R Sentrum beskik oor fasiliteite om die kameras te monitor.

Impala het reeds `n aantal voorvalle hanteer waar ons van die kameras gebruik gemaak het om die voorvalle suksesvol op te los. Die kamerastelsel word binnekort uitgebrei met nog kameras in sekere areas waar ons leemtes ontdek het. Die Hoof, Mnr Theo Gouws en sy personeel ondervind `n tasbare rustigheid in die klasse en op die terrein wat `n duidelike aanduiding is dat die kameras `n positiewe uitwerking het!

 

 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF