Markdae by Laerskool Impala verskaf aan elke Impie die geleentheid om homself/haarself as entrepreneur te bekwaam. `n Tendervorm word voltooi en `n koste van R50 word gehef op `n lisensie om te verkoop. Dit verskaf jaarliks aan ander Impies groot pret. Aan die einde van die jaar word `n entrepreneur van die jaar op die prysuitdeling aangewys.

 

Markdae datums vir 2018: 

Kwartaal 1

8 Februarie 2018

8 Maart 2018

Kwartaal 2

3 Mei 2018

12 Junie 2018

Kwartaal 3

2 Augustus 2018

6 September 2018

Kwartaal 4

 

 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF