JUDO Judo judo judo Judo JUDO 

Posbus 80034 
RIDGEVIEW 1709 

Sel: 083 679 0703
JUDO IS GROOT PRET E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIR KLEIN EN GROOT !!!!! www.nipponjudo.co.za

JUDO – SPORT EN SELFVERDEDIGING !!! 

JUDO IS ‘N OLIMPIESE SPORTSOORT EN DAAR BESTAAN SLEGS EEN STYL REGOOR 
DIE WERELD. IN JUDO SAL JY LEER OM JOUSELF TE VERDEDIG. JUDO IS PRET MAAR 
VERBETER OOK SELFBEHEERSING (DISSIPLINE) EN IS DIE IDEALE TERAPIE VIR 
KINDERS MET LEERPROBLEME. JUDO IS GESKIK VIR SEUNS EN DOGTERS VAN ALLE 
OUDERDOMME. GROOTTES EN VORME EN HOU GEEN VERBAND MET SATANISME OF 
OOSTERSE GODSDIENS NIE. 

NB! DIT IS WETENSKAPLIK BEWYS DAT JUDOKA UITSTYG IN ANDER SPORTSOORTE AS 
GEVOLG VAN DIE VERSKEIDENHEID VAN SPIERGROEPE WAT ONTWIKKEL WORD 
DEUR DIE BEOEFENING VAN JUDO !!! 

DIE AFRIGTER IS DIRK CRAFFORD HY WAS ‘N NASIONALE SPELER EN INTERNASIONALE 
SKEIDSREGTER. DIRK RIG REEDS TWINTIG JAAR JUDO AF BY SKOLE

WANNEER:
DONDERDAE LAERSKOOL IMPALA : SKOOLSAAL Grd 1 & 2 13:00 TOT 14:00
DONDERDAE LAERSKOOL IMPALA : SKOOLSAAL GRD 3 tot 7 14:00 TOT 15:00
DINSDAE & DONDERDAE 9 Tecomastraat Edleen 17:15 TOT 18:00 / 18:15 TOT 19:30
HOEVEEL : FOOIE 
R 150.00 Registrasie een maal per jaar BANK BESONDERHEDE:
R 500.00 Per Kwartaal D. A. CRAFFORD
R 1,800.00 Per jaar registrasie ingesluit Tjek rek ABSA Melville 4046511677
WAT TREK EK AAN ? 
‘N T-HEMP EN KORT BROEKIE 
DIE EERSTE LES IS GRATIS. 
KOM PROBEER DIT EN BESLUIT VIR JOUSELF ! 

INSKRYWINGSVORM /VRYWARINGSVORM 

1. HIERMEE VERLEEN EK GOEDKEURING AAN MY KIND OM JUDOKLASSE BY TE WOON. 
2. EK BEVESTIG HIERMEE DAT MY KIND IN GOEIE GESONDHEID VERKEER EN FISIES 
DAARTOE IN STAAT IS OM JUDO TE KAN BEOEFEN. 
3. EK STEM TOE DAT DIE JUDOKLUB OF INSTRUKTEUR / S NIE VERANTWOORDELIK 
GEHOU SAL WORD VIR ENIGE BESERINGS OF VERLIES WAT IN VERBAND STAAN 
MET MY KIND SE LIDMAATSKAP VAN DIE JUDOKLUB NIE. 
4. EK ONDERNEEM OM JUDOFOOIE BINNE TWEE WEKE VAN ELKE SKOOLKWARTAAL TE BETAAL. 
PERSOONLIKE BESONDERHEDE : 
NAAM :…………….….……………………………………………………………………………………..……….. 
GRAAD:…………….…………………………… GEBOORTE DATUM : …………...…………………………. 

OUER / VOOG 
TEL : ………………………………….…. SEL : ……………………………………….………….…. 
E-POS : ………………………….……………….. 
ONDERTEKEN :…………………………………………

 

 

 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF