Kunswedstryd

Kunswedstryd 2018

`n Suksesvolle 2017 is agter die rug. Impala is 52 jaar oud en nog vol lewenskrag. In 2018 gaan ons weer aan die Kemptonparkse Kunswedstryd deelneem. Ons gaan leerders inskryf vir:  Voorgeskrewe Poësie, Onvoorbereide lees, Prescribed Poetry, Unprepared reading en ook vir verskeie sangitems. Daar word ongeveer 10 leerlinge per graad per item ingeskryf. Leerlinge mag ook privaat inskryf. Alle nodige inligting, sillabus ens. is op die web beskikbaar by www.kempkuns.co.za.

Algemene inligting oor Redenaars

Laerskool Impala wil elke leerling die geleentheid bied om op verskeie areas te presteer en met gemak te kan deelneem. Ons streef dus ook daarna om vir elke Impie die geleentheid te bied om voor ‘n gehoor op te tree deur ‘n toespraak te lewe. 

Redenaars op skoolvlak is meer as net ‘n praat- kompetisie. Redenaars help met baie fasette van ontwikkeling bv. selfbeeld, selfkonsep , selfvertroue asook om kommunikasievermoëns te verbeter. 

Tans presteer net die leerlinge wat deur dramaskole afgerig word, maar ons wil elkeen die geleentheid hiervoor bied. 

Ons gaan dus van die begin van die jaar leerlinge geleentheid gee om redenaarstoesprake voor te berei en deel te neem aan ons Interne kompetisies , maar ook deelname aan Radikale Redenaars en ATKV aanmoedig. 

Hier volg ‘n paar riglyne vir die skryf van redenaarstoesprake.

Toesprake se tyd is belangrik: 

Gr R – 3 : Moet nie langer as 4 minute wees nie. 

Gr 4-7  : Nie langer as 5 minute nie. 

Hoe lyk ‘n toespraak?

Inleiding:

Dit moet kort en kragtig wees. 

Die gehoor moet gegroet word.

Die onderwerp moet reeds in die inleiding duidelik wees. 

Die inleiding moet by die onderwerp en inhoud pas. 

Dit moet effektief, treffend en gepas wees.

Onderwerp:

Weet jy waaroor wil jy redeneer?

Moet ‘n sterk redenasie  wees. Mense moet presies weet wat jou standpunt is. 

Moet by die spreker en sy ouderdom pas. 

Kreatiewe, vars en relevante onderwerpe kry hoër punte.

Dit moet duidelik, beredeneerbaar, gepas en kreatief wees. 

Struktuur en inhoud:

By Graad R – 2 is 2 hoofpunte voldoende. 

By die res van die grade 3-4 redeneringspunte. 

Die hoofargumente moet duidelik onderskei kan word. 

Die argumente moet sin maak en direk verband hou met die onderwerp. 

Dit moet dus duidelike, logiese hoofargumente wees. 

Bronne en voorbeelde:

Elke hoofargument moet een omvattende bron bevat. 

Aanhalings is Nie bronne Nie. 

Daar moet genoeg van die spreker se eie opinies en voorbeelde wees vir balans. 

Slot:

Daar moet vinnig verwys word na hoofargumente. 

Die slot moet aansluit by die inleiding. 

Kyk ook hier na taalgebruik : was dit gepas en treffend. 

Kyk na gebruik van idiome ens. 

Aanbieding:

Selfvertroue:

Dit moet natuurlik wees. 

Daar is ‘n groot verskil tussen selfvertroue en oordramatisering. 

Let op na slegte maniërismes en irriterende gewoontes.

Wees geloofwaardig in jou aanbieding. 

Stemgebruik:

Waak teen sprekers met “ritmiese” of “singerige” stemme. 

Lê hier veral op na volume, maar ook na duidelikheid en wisseling. 

Natuurlikheid is die fokus. 

NIKS oordrewe. 

Gebare:

Natuurlike geselsstyl. 

Geen ingeoefende bewegings nie. 

Spreker moet natuurlike handgebare gebruik, niks oordrewe of dramaties nie. 

Oogkontak en notahantering:

Spreker moet na die gehoor kyk en nie oor hulle koppe nie. Ook nie vas teen die agterste muur staar nie. 

Vermy tikmasjien oogkontak. 

Notas moet verkieslik in een hand vasgehou word en gereeld gewissel word. 

Algemene Indruk:

Betrokkenheid van gehoor:-  ghoor moet getrek word. 

Beïndruk die spreker die gehoor. 

Goeie voorbereiding maak sprekers meer gemaklik met die aanbieding. 

Ons wil regtig poog om meer leerlinge betrokke te kry en wil graag kyk na spanredenaars in 2018. 

Lekker skryf en onthou ons taal is kleurvol en lekker op die tong. Humor is ‘n groot X -faktor wat moet inpas by U kind se persoonlikheid. 

 

Redenaars 2018: 

Die  Afrikaanse onderwerpe vir die ATKV-Redenaarskompetisie vir 2018 is bekend gemaak. 

Die Groter Kempton Park Redenaars het ook die Engelse onderwerpe bekendgestel.

 

Die temas is soos volg:

Afrikaans                                  Engels

Graad 1 tot 3                              Graad 1 tot 3

Goud                                          Bags

Druppeltjies                                 Joy

Miere                                          Music

Graad 4 tot 5                              Graad 4 tot 5

Smaak                                        Careful

Vingers                                       Stones

Drup                                           Survive

Graad 6 en 7                               Graad 6 en 7

Uurglas                                       Face

Hoop                                          Power

Teken                                         Lies

Ons sal vroeg in 2018 verdere inligtig rakende Redenaars aan u deurgee!

 

Groete

Me I Weenink en Me L Mulder

 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF