Item                                            Afrigters                        
Organiseerder  Me C Schutte 
Veldskeidsregter  Mnr. L. Smith
Spanbestuurders 

Juniors: Me. M. Jacobs

Seuns: Mnr. M. Jacobs

Dogters: Me. T. Hougaard 

JNR Naellope  Mnr. J. Van Rensburg, Me. N. Schoeman, Me. T. Hageman, Mnr. A. Carr
SNR Naellope  Mnr. J. Van Rensburg, Me. A. Botha, Me. L. Venter
Hekkies  Mnr. R. Pienaar en Me. C. Schutte
Middelafstande  Mnr. T. Jacobs, Me. C. Schutte en Mnr. G. Duncan 
Gewigstoot  Seuns:  Mnr. A. Preez en Mnr. D. Bodenstein
Dogters:   Mnr. L. Smith en Me. L. Le Roux
Hoogspring Seuns:   Me. R. Coertse en Me. L. Snyman
Dogters:  Me. L. Boshoff en Me. R. O'Conner
Verspring  Seuns:     Mnr. B. Boshoff en Me. O. Veldtman
Dogters:  Mnr. M. Lombard en Me. L. Pienaar
Spiesgooi: Mnr. A. du Preez
Diskus: Mnr. L. Smith
Aflosse Mnr. B. Boshoff
Wegspring :   Me. A. Botha en Me. L. Venter
1ste oorgee :   Me. C. Schutte en Mnr. A. Du Preez
2de oorgee :  Me. N. Schoeman en Me. T Hageman
3de oorgee :  Mnr. R. Pienaar en Mnr. M. Lombard
Verversings :     Me. A. Swart, Me. G. Coetzer, Me. H. Strauss