Organiseerder : Me. M Conradie  

Hulporganiseerder : Me T Hageman

 

Dogters 

O/10A:  Me. M T Hageman en Me L Aspeling

O/11A:  Me. L Boshoff en Me. M Venter

O/12A:  Me. N Swanepoel en Me. L Venema

O/13A:  Me. C Fourie en Me. S Wantenaar

 

Senior Seunshokkie 0/11 en 0/13: 

O/13: Mnr. E Hageman en  Mnr. G Duncan 

O/11: Me. M Conradie          

Oefentye:

Dinsdae tot Donderdae: 14:30 - 16:00