Skoolgelde word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel en aan die ouers voorgelê tydens die jaarlikse begrotingsvergadering

Die GR. R-sentrum tariewe is oor elf maande vooruit betaalbaar

‘n Jaarlikse registrasiefooi (R200) is betaalbaar met inskrywing.

Skooltariewe: Halfdag R1170-00 en Voldag R1,950-00 per leerder

Fooie kan per internet betaal of direk in die skool se rekening inbetaal word. U word egter versoek om die strokie wel deur te faks vir rekord doeleindes

 

Bankbesonderhede:

Rek. naam : Laerskool Impala

Bank :   ABSA

Tipe rekening :   Tjek

Rekening nr :   124 085 0440

Takkode :   630542

Verwysing : Leerder se naam & van & Gr R

 

Benodighede vir Gr. R

Die Gr. R-pakket is beskikbaar en moet deur alle ouers aangekoop word. 

Items wat nie in die pakket kom nie, maar self deur ouers aangeskaf moet word is die volgende :

  • 1 x 200 Snesies
  • 2 Leesboekies {selflees reeks}
  • 1 Blik lugverfrisser
  • 1 Groot pak lekkers (bv. Toffies / Frutus)
  • 2 Rieme A4 papier (500 velle)
  • 1 Bottel Handy Andy
  • 1 Bottel skottelgoedseep
  • Pleisters (Fabric)

 

 
 
          
          
 

  

LAERSKOOL IMPALA WAAR ONS LAG, LEEF EN DROOM IN GELOOF